Dennis Accounts Limited (“biz”, “bizler” veya “bizim”) www.dennisaccounts.com web sitesini (“Hizmet”) işletmektedir.
Bu sayfa, Hizmetimizi kullandığınızda kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi ve bu verilerle ilişkilendirdiğiniz seçimler ile ilgili politikalarımız hakkında sizi bilgilendirir.

Verilerinizi bu hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanıyoruz. Bu hizmet’i kullanarak, buradaki politikaya uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul ediyorsunuz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, www.dennisaccounts.com adresinden erişilebilen Şartlar ve Koşullarımızdakilerle aynı anlamlara sahiptir.

Tanımlamalar

Hizmet

Hizmet olarak belirtilen kısım www.dennisaccounts.com web sitesidir ve Dennis Accounts Limited tarafından işletilmektedir.

Kişisel Veriler

Kişisel Veriler, bu verilerden (ya da bizim elimizde bulunan ya da elimize diğer bağlantılardan dolaylı şekilde ulaşmış) tespit edilebilen yaşayan bir bireyle ilgili veriler anlamına gelir.

Verilerin Kullanımı

Verilerin kullanımı, Hizmet’in kullanımı veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verilerdir.

Çerezler(Cookies)

Çerezler(Cookies), mobil veya masa üstü cihazınızda depolanan ve küçük parçalardan oluşan verilerdir.

Veri Kontrolörü

Veri Kontrolörü, (tek başına veya müştereken veya diğer kişilerle ortak olan) herhangi bir kişisel bilginin hangi amaçlarla işlendiğini veya işleneceğini belirleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.

Veri İşleyiciler (veya Servis/Hizmet Sağlayıcılar)

Veri İşleyicisi (veya Servis Sağlayıcı), Veri Denetleyici adına verileri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.

Verilerinizi daha etkili bir şekilde işlemek için çeşitli Hizmet Sağlayıcıların hizmetlerini kullanabiliriz.

Veri Konusu (veya Kullanıcı)

Veri Konusu, Hizmetimizi kullanan ve Kişisel Verilerin konusu olan herhangi bir yaşayan bireydir.

Bilgi Toplama ve Kullanımı

Hizmetimizi size sunmak ve geliştirmek için çeşitli amaçlar için çeşitli farklı bilgi türleri topluyoruz.

Toplanan verilerin tipleri

Kişisel Veri

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler sağlamanızı isteyebiliriz (“Kişisel Veriler”). Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • İsminiz, Soyisminiz
 • Telefon Numarası
 • E-posta adresi
 • Adres, İlçe, İl, Bölge İyileştirme Planı Kodu/Posta Kodu, Şehir, Ülke
 • Çerezler(Cookies) ve Kullanım verileri

Kişisel Verilerinizi, sizi ilgilendiren haber bültenleri, pazarlama veya tanıtım materyalleri ve diğer bilgilerle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Abonelikten çıkma bağlantısını veya gönderdiğimiz herhangi bir e-postada verilen talimatları izleyerek bu iletişimlerin hiçbirini veya tümünü almamayı tercih edebilirsiniz.

Kullanım Verileri

Hizmete nasıl erişilip kullanıldığına dair bilgi de alabiliriz (“Kullanım Verileri”). Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokolü adresi (örn. IP adresi), tarayıcı tipi, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmet sayfalarımız, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre gibi bilgileri içerebilir. cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri.

Konum Verileri

Bize izin verdiğinizde, konumunuzla ilgili bilgileri kullanabilir ve saklayabiliriz (“Konum Verileri”). Hizmetimizi geliştirmek, Hizmetimizi geliştirmek ve özelleştirmek için bu verileri kullanırız.

Hizmetimizi kullandığınız zaman, cihaz ayarlarınız aracılığıyla istediğiniz zaman konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

İzleme Çerezleri(COOKIES) Verileri

Hizmetimizdeki aktiviteyi izlemek ve belirli bilgileri tutmak için çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini kullanıyoruz.

Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilen küçük miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler tarayıcınıza bir web sitesinden gönderilir ve cihazınızda saklanır. İzleme teknolojileri de, bilgileri toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyalarıdır.

Tarayıcınıza tüm çerezleri reddetmesi veya bir çerez gönderilip gönderilmediğini bildirmesi için talimat verebilirsiniz. Ancak, çerezleri kabul etmiyorsanız, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz.

Kullandığımız Çerezlere(Cookies) örnekler:

 • Oturum Çerezleri. Oturum Çerezlerini size sunduğumuz hizmeti çalıştırmak için kullanıyoruz.
 • Tercih Çerezleri. Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Çerezlerini kullanıyoruz.
 • Güvenlik Çerezleri. Güvenlik amacıyla Güvenlik Çerezlerini kullanıyoruz.
 • Reklam Çerezleri. Reklam Çerezleri, size ve ilgi alanlarınıza uygun olabilecek reklamlarla size hizmet etmek için kullanılır.

Verilerin Kullanımı

Dennis Accounts Limited toplanan verileri çeşitli sebeplerle kullanabilir:

 • Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için
 • Hizmetimizle ilgili değişikliklerle ilgili olarak sizleri bilgilendirme amacıyla
 • Bunu yapmayı seçtiğinizde Hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek için
 • Müşterilerimize yardım/destek sağlamak için
 • Hizmetimizi geliştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler toplamak için
 • Hizmetimizin kullanımı gözlemlemek ve ölçmek için
 • Teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve ele almak için
 • Bu tür bilgileri almamayı seçmediyseniz, önceden satın aldığınız veya sorguladığınız ürünlere benzer diğer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sunmak için.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi için Yasal Dayanak

Avrupa Ekonomik Alanı’ndan (EEA) iseniz, bu Gizlilik Politikasında açıklanan kişisel bilgileri toplamak ve kullanmak için Dennis Accounts Limited yasal dayanağı, topladığımız Kişisel Verilere ve bunları topladığımız belirli içeriğe bağlıdır.

Dennis Accounts Limited Kişisel Verilerinizi şu şekilde işleyebilir:

 • Sizinle bir sözleşme yapmamız gerekiyor
 • Bize izin vermek için bize izin verdiniz
 • İşleme meşru çıkarlarımızdadır ve haklarınız tarafından geçersiz kılınmamaktadır
 • Ödeme işleme amaçlı
 • Kanuna uymak amaçlı

Verilerin Saklanması

Dennis Accounts Limited Kişisel Bilgilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece koruyacaktır. Kişisel Verilerinizi, yasal yükümlülüklerimize (örneğin, verilerinizi yürürlükteki yasalara uymak için saklamamız gerekiyorsa), uyuşmazlıkları çözmemize ve yasal sözleşmelerimizi ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde koruyacağız ve kullanacağız.

Dennis Accounts Limited, dahili analiz amaçları için Kullanım Verilerini de koruyacaktır. Kullanım Verileri, bu verinin güvenliği güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini iyileştirmek için kullanılması dışında, daha kısa bir süre için genellikle tutulur veya yasal olarak bu verileri daha uzun süre tutmak zorunda kalırız.

Verilerin Transferi

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, veri koruma yasalarının yetki alanınızdan farklı olabileceği eyalet, il, ülke veya diğer devlet dairelerinizin dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabilir – ve bunlar üzerinde muhafaza edilebilir.

Avrupa Birliği dışındaysanız ve bize bilgi vermeyi tercih ediyorsanız, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere Avrupa Birliği’ne veri aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın.

Bu Gizlilik Politikasına olan izniniz ve bunu takiben verdiğiniz bilgiler, bu transfer sözleşmenizdir.

Dennis Accounts Limited, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun bir şekilde ele alındığından emin olmak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve Güvenlik dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça Kişisel Verilerinizin bir kuruluşa veya bir ülkeye aktarılması söz konusu olmayacaktır. Verilerinizin ve diğer kişisel bilgileriniz.

Verilerin İfşası

Kanunun Uygulanması için Açıklama

Bazı koşullar altında, Dennis Accounts Limited’in yasalar uyarınca ya da kamu makamlarının (örn. Bir mahkeme veya bir devlet kurumu) geçerli taleplerine cevap vermesi durumunda Kişisel Bilgilerinizi ifşa etmesi gerekebilir.

Yasal Yükümlülükler

Dennis Accounts Limited, Kişisel Verilerinizi, bu tür eylemlerin aşağıdakiler için gerekli olduğuna dair iyi niyet inancında açıklayabilir:

 • Yasal zorunluluğa uymak
 • Dennis Accounts Limited’nin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak
 • Hizmetle bağlantılı olası yanlışları önlemek veya araştırmak
 • Hizmet veya kamu kullanıcılarının kişisel güvenliğini korumak
 • Yasal yükümlülüğe karşı korumak

Verilerin Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmaya gayret ederken, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamında Veri Koruma Haklarınız

Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde (AEA) ikamet ediyorsanız, belirli veri koruma haklarına sahipsiniz. Dennis Accounts Limited, Kişisel Verilerinizin kullanımını düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya sınırlandırmanıza izin vermek için makul adımları atmayı amaçlamaktadır.

Sizin hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Bilgilerinizden haberdar olmak ve sistemimizden çıkarılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.

Belirli durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

Size ait bilgileri erişim, güncelleme veya silme hakkı. Mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinizin doğrudan hesap ayarları bölümüne erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz gerçekleştiremiyorsanız, size yardımcı olmak için lütfen bizimle iletişime geçin

Düzeltme hakkı. Bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesi hakkına sahipsiniz.

İtiraz hakkı. Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Kısıtlama hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini sınırlandırmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkı. Yaptığımız bilgilerin bir kopyasının, yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde sunulması hakkına sahipsiniz.

Onayı geri çekme hakkı. Ayrıca, Dennis Accounts Limited’in kişisel bilgilerinizi işlemek için izninize bağlı olduğu için herhangi bir zamanda bu izninizi ve kullanım onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz.

Lütfen bu taleplere cevap vermeden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi unutmayın.

Kişisel Verilerinizin toplanması ve kullanımı hakkında bir Veri Koruma Makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Ekonomik Bölgesi’ndeki (AEA) yerel veri koruma yetkilisine başvurun.

Servis Sağlayıcıları

Hizmetimizi (“Servis Sağlayıcıları”) Hizmetimizi kolaylaştırmak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri kullanabiliriz.

Bu üçüncü taraflar Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişim hakkına sahiptir ve bunları başka bir amaç için açıklamamak veya kullanmamakla yükümlüdür.

Analizler

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Servis Sağlayıcıları kullanabiliriz.

Google Analytics

Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analizi hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılmaktadır. Google, kendi reklam ağındaki reklamları bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için toplanan verileri kullanabilir.

Google Analytics devre dışı bırakma tarayıcı eklentisini yükleyerek etkinliğinizi Google Analytics’te kullanılabilir hale getirmeyi tercih edebilirsiniz. Eklenti, Google Analytics JavaScript’in (ga.js, analytics.js ve dc.js) Google Analytics ile ziyaret etkinlikleriyle ilgili bilgileri paylaşmasını önler.

Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik Şartları web sayfasını ziyaret edin: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/

Reklamlar

Hizmetimizi desteklemek ve sürdürmek için size reklam göstermek üzere üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

Ödemeler

Hizmet kapsamında ücretli ürünler ve / veya hizmetler sağlayabiliriz. Bu durumda, ödeme işlemleri için üçüncü taraf hizmetlerini kullanırız (ör. Ödeme işlemcileri).

Ödeme kartı bilgilerinizi saklamayız veya almayız. Bu bilgiler, kişisel bilgilerinizin kullanımı Gizlilik Politikasına tabi olan üçüncü taraf ödeme işlemcilerimize doğrudan sağlanır. Bu ödeme işlemcileri, Visa, Mastercard, American Express ve Discover gibi markaların ortak çabası olan PCI Güvenlik Standartları Konseyi tarafından yönetilen PCI-DSS tarafından belirlenen standartlara uygundur. PCI-DSS gereksinimleri, ödeme bilgilerinin güvenli bir şekilde ele alınmasını sağlar.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Hizmetimiz, bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü tarafa ait bir bağlantıyı tıklarsanız, söz konusu üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişikliği size bildireceğiz.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce ve bu Gizlilik Politikasının en üstündeki “yürürlüğe girme tarihi” ni güncellemeden önce, e-posta ve / veya Hizmetimiz hakkında öne çıkan bir bildirimle sizi bilgilendireceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

Bizimle İletişime Geçin

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin:

 • E-posta: info@dennisaccounts.com